ES investicijos

UAB Al Engineering

UAB „AL Engineering“ gamybos modernizavimas

UAB „AL Engineering“ įgyvendina projektą, kurio tikslas –moderniųjų technologijų diegimas, siekiant didinti gamybinius pajėgumus. Pagrindinis projekto uždavinys – modernios įrangos diegimas gamybinėje veikloje. Investicijos į naują įrangą padidins gamybos produktyvumą ir prisidės prie bendrovės darbo našumo ir pajamų rodiklių augimo.

Projekto pradžia – 2019 m. liepa, planuojama pabaiga – 2020 m. rugsėjis.

Projektas Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0096 „UAB „AL Engineering” gamybos modernizavimas“ dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“. Projektui skirtas 0,2 mln. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.